בית אבות קריית מנחם ירושלים

From:      To:  
Time Date Refregirator 2nd floor
ROOM TEMP 2ND FLOOR
Room Temp Madicine Room -1
Electricity 2nd
Electricity -1