בית אבות הוד ירושלים - חדר תרופות

From:      To:  
Time Date HodJeru-Siudit-pharmacy-M
HodJeru-Siudit-pharmacy-RoomTemp
Electricity