בית אבות הוד ירושלים - מטבח

From:      To:  
Time Date HodJeru-Siudit-Kitchen-M-left
HodJeru-Siudit-Kitchen-M-right
Electricity